Logo

Senior Data Analyst @ UAB Ovoko

Terms & conditions

Motyvacija ir vertybės. Samdome motyvuotus darbuotojus kurie gali ir nori prisiimti atsakomybę už kuruojamą sritį. Yra žingeidūs ir gali įvardinti kokią ką per pastaruosius 6 mėn. Naujo išmoko ir turi aiškią ateities viziją ką dar nori išmokti. Svarbu, kad nauji darbuotojai atitiktų įmonės vertybes.


Kompetencija. Mes ieškome aukštos kompetencijos darbuotojų, galinčių mūsų produktą pritaikyti darbui su naujausiomis technologijomis.


Tolerancija. Samdome tinkamos kvalifikacijos specialistus neatsižvelgiant į jų lytį, šeimyninę padėtį, rasę, seksualinę orientaciją ar geografinę padėtį.


Santykis su darbuotojų šeimos nariais. Draugai, pažįstami, šeimos nariai (kurie nepriklauso vienam šeimos ūkiui su esamu darbuotoju) yra vertinami pagal kompetenciją kaip ir kiti kandidatai. Norėdami valdyti galimus interesų konfliktus, jei kandidatas ar įmonės darbuotojas neatskleidė apie šeimos santykius atrankos metu įmonės administracija pasilieka sau teisę nutraukti darbinius santykius su vienu ar abiem darbuotojais.Konfidencialumasgarantuojame visų kandidatų konfidencialumą ir privatumą kaip ir nurodyta duomenų apsaugos įstatyme. Visi darbuotojai dalyvaujantys atrankos procese kandidatui pareikalavus ištrina visą susijusia informaciją.