Tigo logo

Експерт за кредитирање во филијала Гостивар со познавање на албански јазик @ Tigo Finance