Specialist i Shërbimit të Klientit, Dega Kavajë

  • Full-time
  • Kavajë
  • Kavaje
  • Last day to apply: 27/09/2023

Rreth nesh

Kredo Finance sh.p.k, një Institucion Financiar Mikrokredie, i cili ka filluar operimin në treg, për të ofruar tek individët, kredi konsumatore pa kolateral me shërbim të shpejtë dhe proces të përshtatshëm të huamarrjes, pa anashkaluar sigurinë dhe komoditetin e konsumatorëve.

Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë financiarë, IT dhe shërbim klienti, të cilët janë ekspertë në fushën e tyre. Për shkak të zgjerimit gjeografik, ne jemi duke ftuar profesionistë për të aplikuar për pozitën e Specialist i Shërbimit të Klientit për degën Kavajë.


Përshkrimi i detyrave

√ Procesimi i aplikimeve per kredi ne dege duke ushtruar proceset e kontrollit dhe vleresimit te percaktuara nga kompania.

√ Vleresimi I dokumentacionit te paraqitur nga Klienti.

√ Organizimi I dosjes se kredise dhe paraqitja e rastit per aprovim sipas

kritereve te percaktuara ne procesin e kredidhenies.

√ Menaxhimi I kerkesave te ndryshme te klienteve ne lidhje me informacionin dhe

proceset e kredise se marre prej tyre.

√ Kryerja e transaksioneve te kesh-it per pagesat e kredive te procesuara dhe

menaxhimi I arkes sipas standarteve te duhura.

√ Sherbimi i klienteve ne dege duke u kujdesuar per kerkesat e tyre dhe adresimin e duhur te problematikave te raportuara sipas proceseve te brendshme te shoqerise.

Kërkesat kryesore

√ Diplome Universitare

√ Aftesi te shkelqyera komunikmi (verbale dhe ne te shkruar)

√ Eksperience ne sektorin e sherbimit te klientit per te pakten 1 vit.

√ Aftesi te forta ne identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve.

√ Aftesi analitike dhe I vemendshem ndaj detajeve.

√ Profesionalisht i afte per perdorimin e Microsoft Office Suite, Outlook

dhe Excel.

√ Menaxhues i shkelqyer i kohes dhe me aftesi per te vene prioritet e duhura

ne permbushjen e disa detyrave njekohesisht.

Benefitet

√ Kredo Finance deshiron te krijoje nje ambjent te vecante pune dhe eshte krenar per mundesite e barabarta te punesimit qe ofron

√ Institucioni Kredo Financë pjesë e mikrofinancës përvec pagës e cila për cdo pozicion pune është e miratuar me vendim të Bordi Drejtues ofron benefite financiare për pozicionet e punës të cilat janë më konkretisht .

√ Për nivelin Specialist ofrohet Paga + Bonus + Paketa e sigurimit mjekësor check- up kryerje analizash laboratorike

√ Trajnime zhvillimi per aftësitë profesionale dhe ndërpersonale

√ Aktivitete dhe organizime të ndryshme kulturore, sportive dhe argëtuese